ClixBlue.com Forum
5 replies to this topic
destination
Standard
Posts: 563
27,28 /02/2016
AVG = 1.02
http://i.imgur.com/qMvk8JL.png
« Last Edit: 2016-02-29 at 07:53 by destination »
huynguyen
Posts:
bác đầu tư bao nhjeu vậy,ref clix có dc k
destination
Standard
Posts: 563
đâu tư và lấy lại hết rồi, nếu cho thuê nữa thì chắc cũng kiếm thêm 1 ít nữa, voi goi VIP thi no chi cho 1k RR max đầu tư vô đừng rút tiền vội, lãi thì thuê hết RR bao đảm trong vòng 2 tháng lấy lại vốn và lúc đó từ từ hưởng lợi. đa số thành viên có vài đô là rút tiền, phí lắm, vì site nay đã ổn định rồi, kg sợ nó đi theo ông bà ăn cam quýt có gì cứ vô đây hỏi mình chỉ dẫn cho., good luck
statue here
« Last Edit: 2016-01-03 at 16:55 by destination »
thehien
Standard
Posts: 4
Quote: destination
đâu tư và lấy lại hết rồi, nếu cho thuê nữa thì chắc cũng kiếm thêm 1 ít nữa, voi goi VIP thi no chi cho 1k RR max đầu tư vô đừng rút tiền vội, lãi thì thuê hết RR bao đảm trong vòng 2 tháng lấy lại vốn và lúc đó từ từ hưởng lợi. đa số thành viên có vài đô là rút tiền, phí lắm, vì site nay đã ổn định rồi, kg sợ nó đi theo ông bà ăn cam quýt có gì cứ vô đây hỏi mình chỉ dẫn cho., good luck
statue here


Tôi tham gia rất nhiều PTC , Mà ăn cam củng nhiều không nhớ hết nên cho hỏi có bí quyết nào để phòng ngừa bị cam và mất vốn $ thuê + M.Balance... ?
nhoczen2
Standard
Posts: 1
Quote: destination
đâu tư và lấy lại hết rồi, nếu cho thuê nữa thì chắc cũng kiếm thêm 1 ít nữa, voi goi VIP thi no chi cho 1k RR max đầu tư vô đừng rút tiền vội, lãi thì thuê hết RR bao đảm trong vòng 2 tháng lấy lại vốn và lúc đó từ từ hưởng lợi. đa số thành viên có vài đô là rút tiền, phí lắm, vì site nay đã ổn định rồi, kg sợ nó đi theo ông bà ăn cam quýt có gì cứ vô đây hỏi mình chỉ dẫn cho., good luck
statue here
bác có chiến thuật gì không giúp mình với
« Last Edit: 2016-11-05 at 16:58 by nhoczen2 »
thehien
Standard
Posts: 4
Quote: nhoczen2
Quote: destination
đâu tư và lấy lại hết rồi, nếu cho thuê nữa thì chắc cũng kiếm thêm 1 ít nữa, voi goi VIP thi no chi cho 1k RR max đầu tư vô đừng rút tiền vội, lãi thì thuê hết RR bao đảm trong vòng 2 tháng lấy lại vốn và lúc đó từ từ hưởng lợi. đa số thành viên có vài đô là rút tiền, phí lắm, vì site nay đã ổn định rồi, kg sợ nó đi theo ông bà ăn cam quýt có gì cứ vô đây hỏi mình chỉ dẫn cho., good luck
statue here
bác có chiến thuật gì không giúp mình với


Tôi không rành chiền thuật gì hết nên thận trọng thì hơn

© 2014-2022 Clixblue.com. All Rights Reserved.

Clixblue.com is owned by Xalvira BV